unable to view email? click here  
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief Juni 2005

 
Thema: 5 bereikte mijlpalen
 
Voorwoord 
 
Beste donateurs, sponsors en geïnteresseerden, 
 
We zijn trots dat we u de eerste nieuwsbrief van stichting Kasulu kunnen presenteren. Een van de eeste mijlpalen in het jonge bestaan van stichting Kasulu is bereikt! Wij als bestuur willen u bedanken voor het medeleven en steun van de stichting. Meerdere mijlpalen zijn bereikt, waarvan in deze brief een verslag: we wensen u veel leesplezier toe! 
 
Sponsors en donateurs 
 
Mijlpaal 2: 7 sponsors – 7 kinderen!!! 
 
In Kasulu district gaan 7 kinderen naar school, die voorheen niet naar school konden gaan. Hun leven is veranderd dankzij de 7 sponsors die bereid waren een kind financieel te ondersteunen.
 
Wist u dat u ook een kind gezamelijk met collega’s, vrienden of familie kunt sponsoren?
 
 
Mijlpaal 3: Verscheidene donaties!!
 
Dankzij de donaties kon een begin worden gemaakt met het opbouwen van het algemene hulpfonds. 
Het hulpfonds wil gaan voorzien in onvoorziene medische kosten van kinderen, renovatie van een school, voor bibliotheekboeken, voor voedselpakketten voor nooddruftige families, etc.
 
Vanuit Tanzania kregen we het aanmeldingsformulier van Isaya, een 9 jarige jongen, wiens vader al is overleden. Hij verdient de kost door het doen van allerlei klusjes. Ook probeert hij het geld bij elkaar te brengen om een schooluniform kunnen kopen. Hij is de enige in het gezin die graag naar school wil gaan. We hebben een sponsor kunnen vinden en hij gaat nu naar school! Misschien dat zijn voorbeeld gevolgd zal worden door de rest van de kinderen (6) in het gezin om ook naar school te willen!
 
Het algemene hulpfonds is gebruikt om hem en zijn moeder van een stel kleding te voorzien. Father John Msemwa is hierbij de sleutelpersoon in het bepalen wat nodig is en de familie te voorzien.
 
Ook zorgden de donaties ervoor dat de stichting kon blijven draaien.
 
 
 
Startsein stichting Kasulu
 
Om Hoogezand-Sappemeer en omstreken op de hoogte te stellen van het bestaan van stichting Kasulu, hebben we een Tanzaniaanse maaltijd bereid en een aantal vooraanstaande personen uit Hoogezand-Sappemeer uitgenodigd. Inderdaad zijn een aantal genodigden gekomen en vonden zij het een geslaagde informatieve avond. 
We hebben inderdaad mijlpaal no 4 behaald: het idee van een maaltijd werd zo creatief bevonden dat het het Dagblad van het Noorden heeft gehaald en daarmee onze stichting en haar doelstellingen bekendheid gegeven heeft! Welke gevolgen het nog meer zal hebben (in de zin van donateurs en/of sponsors), daarvoor is het nog te vroeg dag.
 
Vanuit het bestuur
 
Sinds december 2004 is stichting Kasulu geregistreerd bij de kamer van Koophandel.
De stichting is sinds mei 2005 geregistreerd als goede doelen instelling bij de belastingdienst. Het bestuur is in mei verblijd met de toevoeging van 2 nieuwe enthousiaste bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit 5 leden. Als bestuur hebben we ons gerealiseerd dat een stichting niet kan functioneren met alleen bestuursleden. We hebben een vacature voor gemotiveerde vrijwilligers die binnenkort op www.st-prisma.nl geplaatst wordt, opdat verschillende activiteiten voor het verhogen van onze
naamsbekendheid en werving van sponsors en donateurs meer kunnen gaan plaatsvinden.
 
Nieuwtjes omtrent website (www.kasulu.nl)
 
Stichting Kasulu is online (= mijlpaal 5)!!! Natuurlijk staan de doelstellingen en visie en een beschrijving van de verschillende fondsen op de site, maar hiernaast staan er een aantal wetenswaardigheden en foto’s van Tanzania en Kasulu district op de site. Ook kan men op de site een beschrijving van kinderen die gesponsord kunnen worden vinden. Verder stelt het bestuur zich voor en kan een aanmeldings/vragenformulier on line ingevuld worden.
De site is nu nog 2-talig (Nederlands en Engels), maar er wordt aan een vertaling naar het Kiswahiligewerkt.
 
Bezoek Father John
 
Eerwaarde Pater John M. Msemwa, de contactpersoon van de stichting in Tanzania, is een katholieke priester en al voor vele jaren werkzaam in het bisdom Kigoma. Samen met een netwerk van nonnen staat hij in nauw contact met de locale gemeenschappen en weet precies wat zich daarin afspeelt. Hij is van onschatbare waarde voor de stichting om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Van 10 juli t/m 10 augustus komt Father John Nederland bezoeken. De perfecte gelegenheid om een mondeling verslag te kunnen doen van wat zich in Kasulu district afspeelt en kennis te maken met het gehele bestuur. Indien u als sponsor, donateur of belangstellende geïnteresseerd bent hem te ontmoeten kunt u dat via de website of telefonisch aan de stichting kenbaar maken. We zullen dan kijken of een ontmoeting geregeld kan worden.
 
Vooruitblik
 
Wat zijn de plannen van de stichting? Natuurlijk het blijven werven van sponsors en donateurs, maar hiernaast willen we kinderen en jongeren bewust maken van de wereld om ons heen, in dit geval specifiek Tanzania en de leefomstandigheden van kinderen in Kasulu district.
Daartoe zijn we een lespakket aan het samenstellen met daarin een videoband, diaserie, foto’s, kleurplaten, kinderboeken, Tanziaanse spelletjes en muziek etc. De scholen zullen afzonderlijk worden aangeschreven. Voor dit project hebben we bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer een subsidie-aanvraag ingediend. Hopelijk zal het onderwijsproject zo ver vorm hebben gekregen dat we in de volgende nieuwsbrief hiervan verslag kunnen doen.
 
 
Met vriendelijke groet
Stichting Kasulu.
 
 
 
BUILDING THE FOUNDATION FOR A SECURE FUTURE
Stichting Kasulu KvK: 02086436. Rekeningnummer: 55.61.76.960
De stichting is officieel opgericht door middel van een notariele akte en als een goed-doel-instelling aangemerkt door de belastingdienst.
 
 
 
  unsubscribe