unable to view email? click here  
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief December 2006

 
Thema: Tanzania
 
Voorwoord 
 
Beste donateurs, sponsors en geïnteresseerden,
 
Het is weer kerst, dankzij uw sponsoring kunnen nu twintig kinderen en hun families een goed kerstfeest vieren, zonder zorgen voor het nieuwe schooljaar! 
 
Dankzij u donateurs is een goede start gemaakt met het studiefonds voor jongvolwassenen (een fonds dat het in de toekomst mogelijk gaat maken dat jongvolwassenen een kortdurende beroepsopleiding kunnen gaan volgen). 
 
In 2007 hopen we te kunnen blijven rekenen op uw blijvende steun voor stichting Kasulu. 
 
Nieuws uit het veld
Stichting Kasulu wil bewustwording bewerkstelligen in de gemeenschappen van Kasulu. Aan het eind van 2006 is stichting Kasulu begonnen met een programma genaamd ‘children-for-children’. Hoe doen we dit? In het district Kasulu, vooral in afgelegen gebieden, geven ouders het weinige geld dat ze hebben (voornamelijk uit de verkoop van de oogst) uit aan andere uitgaven dan aan uitgaven op het gebied van onderwijs voor hun kinderen. Zij zouden kinderen kunnen helpen door zowel morele als materiele steun te geven, iets wat de meesten van hen niet doen. Een van de redenen is dat veel ouders zelf nooit naar school geweest zijn en daarom beschouwen zij onderwijs niet als een van de speerpunten en voorwaarden voor ontwikkeling in het gevecht tegen armoede, honger en ziekte. 
 
 
De stichting in Tanzania heeft een team gevonden bestaande uit een netwerk van onderwijzers, kerken en locale gemeenschappen om kinderen te helpen hun ouders het belang van onderwijs in te laten zien. Op een bepaalde dag (meestal in het weekend) reizen groepen kinderen in hun eigen dorp van huis naar huis met een formulier waarop ouders hun naam kunnen invullen en contant betalen of beloven een bijdrage te geven op een bepaald moment. Deze kinderen lopen altijd met een plaatselijke vertegenwoordiger van stichting Kasulu om hen te helpen hun taak goed te doen. De idee werd geboren uit een behoefte van de locale gemeenschappen om samen te werken in het vinden van oplossingen voor hun problemen. Opdat stichting Kasulu weet waar de kinderen zijn geweest wordt een register bij gehouden.
 
Het op deze manier ingezamelde geld ondersteunt een kind dat niet naar school gaat of een kind dat problemen heeft om schoolmateriaal aan te schaffen, zoals schriften, pennen, potloden en een nieuw schooluniform. Leden van stichting Kasulu in Tanzania proberen te praten met ouders en naar hun problemen en zorgen te luisteren en te zien hoe ze deze families kunnen helpen om hun kinderen naar school te sturen. 
 
Wat bereiken we hiermee? 
Allereerst, we brengen de boodschap over aan de gemeenschappen dat ook zij iets kunnen doen voor hun kinderen. We zien een kans voor de kinderen en de gemeenschappen om samen bijeen te komen in het kader van onderwijs. Stichting Kasulu wil de boodschap overbrengen aan de locale gemeenschappen dat sommige van de problemen die in hun gemeenschap gebeuren samen opgelost kunnen worden zonder altijd te hoeven wachten op assistentie van ergens anders en daarmee het besef van verantwoordelijkheid te doen toenemen. 
 
Ten tweede gelooft stichting Kasulu dat ‘community involvement’, betrokkenheid van de gemeenschappen een sleutel is in gezamenlijke ontwikkeling en het gevecht tegen armoede. We hopen dat ouders voorstanders zullen zijn van stichting Kasulu en hun eigen kinderen zullen helpen om onderwijs na te jagen ten behoeve van de gehele gemeenschap. Uiteindelijk willen we bouwen aan het fundament van een stevige toekomst! (‘Building the foundation for a secure future’) 
 
Uw bijdrage voor onkosten van de vertegenwoordigers van stichting Kasulu in Tanzania heten we van harte welkom op ons rekeningnummer 55.61.76.960, wilt u dan bij uw gift vermelden dat het gaat om het project ‘Children for children’. 
 
Bezoek Joyra en Marilyn aan Kasulu in oktober 2006 
Joyra Woltinge (verpleegkundige) en haar dochter Marilyn Stoelwinder (PABO-studente) zijn recent naar Tanzania geweest om het werk van stichting Kasulu te bezoeken. Voordat zij vertrokken organiseerden zij een campagne om mensen te vinden die hun reis naar Kasulu wilden sponsoren. In Kasulu hebben zij kinderen op scholen bezocht, klinieken en mensen thuis. Joyra en Marilyn hebben alle gesponsorde kinderen bezocht en zagen hoe u, onze sponsors en donateurs geholpen hebben hun leven ten goede te hebben veranderd. 
Hier volgt hun verhaal: 
 
‘De reis is in twee woorden (1 lukt gewoon niet) GEWELDIG/ FANTASTISCH geweest. Het heeft voldaan aan onze verwachting en nog veel meer. Wij zijn als ambassadeur voor Stichting Kasulu naar Tanzania geweest. Het doel van Stichting Kasulu is om kinderen van arme gezinnen in Tanzania de kans te geven om naar school te gaan. De Stichting gelooft dat onderwijs een kans is voor jonge mensen om een beter leven Joyra, voor zichzelf en voor hun familie op te bouwen. Daarmee geeft het hoop voor de toekomst en kan de vicieuze cirkel van armoede worden doorbroken. 
 
We hebben veel scholen bezocht, zowel primary (basis)- als secondary (middelbare) scholen. We hebben op een kind na, (hij was i.v.m. een sterfgeval in de familie naar de grote stad Dar es Salaam) alle kinderen gesproken, en een film en foto’s gemaakt, bedoeld voor de Stichting. 
 
Soms waren kinderen niet op school als wij er waren maar dan kwamen ze een dag of een paar dagen later op het centrum waar wij verbleven. Ze hadden er wel een fietstocht van 3 uur heen en 3 uur terug voor over of een lange busrit over de hobbelige wegen en sommigen maakten gewoon een lange wandeling. De kinderen wilden op deze manier iets terug doen voor hun sponsors en de stichting. Een meisje had als cadeau voor de stichting een ‘sugar cane’ mee genomen, een lange op bamboe lijkende stok waar je de schil vanaf haalt en daarna op kauwen kunt zodat het zoet wordt. Is de smaak er af dan spuug je het uit. 
 
De kinderen zijn trots dat zij door sponsoring naar school kunnen. Ze zijn blij dat zij de mogelijkheid krijgen om te leren en dat doen ze dan ook graag. Ze gaan met plezier en grote inzet naar school. Zeker de kinderen die naar de secondary school gaan weten al wat ze willen worden en ook welke studie ze moeten volgen en dat daar dus een goede resultatenlijst voor nodig is. Sommigen willen arts worden anderen verpleegkundige of bankmanager. 
 
We hebben ook uitgebreid met de contactpersoon (Father John Msemwa) in Tanzania gesproken over hoe kinderen gescreend worden als ze aangemeld zijn voor sponsoring. Hoe de voortgang van de kinderen bijgehouden wordt. Hoe de samenwerking er uit ziet met de scholen en het netwerk. De terugkoppeling naar het bestuur in Nederland, gebruik van internet. En ook de introductie van de tweede contactpersoon (Mark Dioniz, leraar middelbare school) in Tanzania, zijn inwerken en de onderlinge samenwerking tussen beide contactpersonen. 
Hoe communiceren zij met elkaar en hoe vaak, het uitwisselen van kennis en ervaringen enz. Ook zijn de problemen waar de contactpersonen mee te maken hebben
 
aan de orde geweest. Al deze informatie en voorstellen hebben we overgedragen aan het bestuur zodat zij er wat mee kunnen. Onze indruk is dat beide contactpersonen zich zoveel mogelijk inzetten voor stichting Kasulu. Dit doen ze in hun vrije tijd, naast hun reguliere baan. In Tanzania betekent dat onder andere dat er meer, lees veel tijd nodig is om alles gesmeerd te laten verlopen. De communicatie kan nog wel eens problemen geven. Men is afhankelijk van prepaid telefoon en de infrastructuur laat te wensen over, laat staan dat elk contactpersoon van het bestaande netwerk ook (eigen) vervoer heeft. Wat er gedaan wordt gebeurt met grote zorgvuldigheid. 
 
Wij hebben alle vertrouwen in de contactpersonen in Tanzania en in stichting Kasulu zelf. Wij hebben mogen zien en ervaren wat stichting Kasulu doet in Tanzania Wie weet gaan we nog eens terug om ons weer in te zetten voor de stichting. Het is ons goed bevallen. 
 
Voor meer informatie over het bezoek van Joyra en Marilyn bent u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op 11 februari, zie bij ‘vooruitblik’.
 
Update onderwijsproject 
De eerste twee PABO-studentes hebben hun ‘ontwikkeltaak’ in het kader van hun opleiding voor stichting Kasulu afgerond, zij hebben 2 lessen ontwikkeld. Het tweede groepje studentes is ook al weer een tijdje enthousiast bezig, zij zullen in januari 2007 de eerste twee scholen in Hoogezand- Sappemeer aandoen om met hun eigen ontwikkelde lessen een ochtend de les te verzorgen ter bewustwording van Nederlandse schoolkinderen van het leven van een schoolkind in Tanzania. De lessen die tot nog toe zijn ontwikkeld zijn: een klassengesprek n.a.v. een ‘enquête’ of verhalen uit ‘een dag uit het leven van een kind’, een (levend) spel, een kookles (Tanzaniaanse gerechten), een muziekles en een les over de rechten van het kind middels het maken van een collage. Het volgende groepje PABO-studentes heeft zich ook alweer gemeld. Indien u iemand weet die belangstelling heeft voor een les (-ochtend), laat het ons weten. 
 
Vooruitblik 
Op 11 februari 2007, te Oranjewoud willen we een Tanzaniaanse maaltijd en een videovertoning verzorgen voor geïnteresseerden, donateurs en sponsors met de nieuwste informatie over de gesponsorde kinderen en plannen voor het nieuwe jaar van stichting Kasulu. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal te zijner tijd naar u worden verzonden (zie ook www.kasulu.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Kasulu.
 
 
 
BUILDING THE FOUNDATION FOR A SECURE FUTURE
Stichting Kasulu KvK: 02086436. Rekeningnummer: 55.61.76.960
De stichting is officieel opgericht door middel van een notariele akte en als een goed-doel-instelling aangemerkt door de belastingdienst.
 
 
 
  unsubscribe