unable to view email? click here  
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief December 2007

 
Thema: Terugblik 2007
 
 
In het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd als we als stichting Kasulu groeien en ons ontwikkelen in dienst van de kinderen in Tanzania. Nieuwe sponsors, nieuwe programma’s, meer ‘community involvement’ (maatschappelijke betrokkenheid) in Tanzania en daardoor meer kinderen die naar school gaan. In deze nieuwsbrief willen we u bedanken voor uw bijdrage in het jaar 2007 en u informeren over de ontwikkeling van de kinderen.
 
Waar heeft uw steun toe bijgedragen in Tanzania. 
 
Allereerst hebt u bijgedragen aan onderwijs. Alle gesponsorde kinderen zijn blij en dankbaar om naar school te kunnen gaan. Door de beschikbaarheid van financiële middelen was het mogelijk voor stichting Kasulu een aantal kinderen naar een kostschool (‘boarding school’) te laten gaan. Een kostschool biedt meer voorzieningen in de zin van aanwezigheid van elektriciteit en water en ook is er meer zorg aanwezig, bijv. op het gebied van gezondheidszorg.. In de dorpen blijft de afwezigheid van water en elektriciteit een groot probleem. Stichting Kasulu heeft voor een aantal kinderen die uit huis waren gegaan ivm familieproblemen of overleden ouders bemiddeld dat zij tijdens de school vakanties terug konden naar hun familieleden. 
 
Ten tweede heeft uw steun bijgedragen aan de gezondheidzorg voor de kinderen. Omdat malaria, worminfecties en andere infectieziektes vaak voorkomen in Tanzania en ook onze kinderen daar vaak last van hebben, hebben de kinderen medische check-ups en behandelingen gekregen; juist omdat er geen ziektekostenverzekering is in Tanzania, heeft uw steun direct bijgedragen met het verkrijgen van medicijnen en konden kinderen tijdig naar het ziekenhuis gebracht worden. 
 
Ten derde: voedsel. Kinderen die naar een kostschool gaan krijgen hun ‘kost’ op school, hun eten is verzorgd. Andere kinderen krijgen het ook thuis beter, aangezien hun ouders en verzorgers niet meer hoeven te werken om bij te dragen in school materialen en medische hulp (deze krijgen ze immers via de stichting), daardoor blijft er meer over voor de voedselvoorziening van hun kinderen en de gehele familie.
 
We danken u voor uw hulp aan de mensen in Tanzania!
 
Sponsors en donateurs 
 
Er zijn nu 25 kinderen die dankzij stichting Kasulu en haar sponsors en donateurs naar school kunnen gaan. 
We hebben dit jaar vijf nieuwe sponsors mogen verwelkomen, helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal (3) sponsors. Een van de gesponsorde kinderen van wie de sponsor heeft afgezegd heeft inmiddels een nieuwe sponsor gekregen. Voor de twee andere kinderen die geen sponsor meer hebben, zoeken wij nog sponsors, tot die tijd blijven zij echter naar school gaan. De benodigde financiën hiervoor komen uit het noodfonds. 
De donaties die stichting Kasulu ontvangt worden verdeeld naar twee fondsen: het noodfonds en het studiefinancieringfonds. 
 
Ontwikkeling van de kinderen in Tanzania 
 
Behaalde diploma’s! 
De eerste vruchten van het werk van stichting Kasulu kunnen worden geplukt. Onderwijs is het motto voor stichting Kasulu. We zijn daarom ook zeer verheugd om u te kunnen informeren dat de eerste kinderen sinds de oprichting van stichting Kasulu hun basisschool hebben afgerond èn de eerste kinderen die hun MAVO/HAVO hebben afgerond en alle kinderen door kunnen gaan met een vervolgopleiding. 
Drie kinderen ronden dit jaar hun basisschool af en begin volgend jaar beginnen zij met hun middelbare schoolopleiding. Ook ronden 4 kinderen hun O-level (MAVO/HAVO) af en zullen zij volgend jaar hun scholing vervolgen voor A-level (VWO). 
Namens de kinderen: dank u wel! 
Wij zijn met hun ouders en hun sponsors zeer trots op deze resultaten. In Tanzania is het zo dat als kinderen hun eindexamen niet halen dan wordt dat hun eindstation. Daarom heeft stichting Kasulu een beroepsopleiding gestart, waardoor kinderen een kans hebben om op de arbeidsmarkt te komen. Voorbeelden van beroepsopleidingen zijn: ziekenhuisassistenten, timmermannen, chauffeurs, bouwvakkers, boerenknechten, automonteurs etc.
 
Beroepsopleiding. 
Vanuit het studiefinancieringfonds worden per volgend jaar een 6-tal kinderen gefinancieerd: 2 meisjes zullen naar een medische opleiding gaan (afdelingsassistent/apothekersassistente), 2 kinderen gaan beginnen met een opleiding tot naaister en 1 kind begint met de opleiding tot automonteur. Alle opleidingen zullen ongeveer een jaar tot 2 jaar gaan duren.
 
Kinderen voor kinderen project. 
De kinderen en de vrijwilligers in Tanzania zijn vol enthousiasme op pad gegaan voor het inzamelen van een financiële bijdrage van ouders, verzorgers en leidinggevenden in de gemeenschap. Deze actie is begonnen ter bewustwording van het belang van onderwijs en nog belangrijker dat men zelf ook hierin kan bijdragen. 
Hieronder vindt u een ingevulde kopie van het formulier zoals die gebruikt wordt in Tanzania. Op dit moment is er al in totaal door de kinderen €120,- opgehaald!
 
Presentaties en verkoop van kleine artikelen in Nederland
Afgelopen jaar hebben we een aantal presentaties kunnen houden en geld kunnen inzamelen voor de stichting. Stichting Kasulu heeft inmiddels ervaring opgedaan in het houden van presentaties. We hebben een video, een PowerPoint presentatie, foto’s en materialen voor een display (Tanzaniaanse doeken, fotomateriaal, muziekinstrumenten, en andere kleinere artikelen voor de verkoop, zoals zelfgemaakte (in Tanzania) ansichtkaarten (ook te gebruiken als kerstkaarten) e.a. artikelen.
 
Onderwijsproject
Het project ter bewustwording van Nederlandse kinderen blijft doorgaan. Op dit moment zijn twee PABO studenten in het kader van hun ontwikkeltaak bezig met de evaluatie van voorgaande studenten en het door hun ontwikkelde lespakket. Dit zal nuttige tips en suggesties opleveren voor toekomstige PABO studenten. We hebben ook een nieuwe vrijwilliger bij het bestuur mogen verwelkomen, Imelda Dijk. Zij zal de coördinatie tussen PABO, stichting Kasulu, de studenten en de scholen op zich gaan nemen. Met Imelda’s komst kijken we uit naar verdere ontwikkelingen en groei van dit project. We hopen te kunnen blijven rekenen op uw bijdrage ook in het jaar 2008. Rest ons u fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Kasulu
 
 
 
BUILDING THE FOUNDATION FOR A SECURE FUTURE
Stichting Kasulu KvK: 02086436. Rekeningnummer: 55.61.76.960
De stichting is officieel opgericht door middel van een notariele akte en als een goed-doel-instelling aangemerkt door de belastingdienst.
 
 
 
  unsubscribe