unable to view email? click here  
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief Juni 2008

 
Thema: Gezondheid en economie
 
Het is weer tijd dat u iets van stichting Kasulu hoort!
Uw bijdrage voor kinderen in Kasulu Tanzania heeft meer dan 30 kinderen geholpen, 25 van hen door middel van sponsoring en de anderen ontvingen hulp door uw donaties en giften. Dit is een goede ontwikkeling voor de kinderen en de stichting, omdat velen van hen nu naar school kunnen gaan zonder zorgen. 
In deze nieuwsbrief willen we een aantal grote wereldproblemen bespreken waar de families in Kasulu rechtstreeks mee te maken hebben: AIDS, malaria, diarrhee en de stijging van voedselprijzen. Uw bijdrage geeft elke dag opnieuw de kinderen en hun families in Kasulu enige verlichting in deze ontberingen.  
Daarna een verslag van de succesvolle sponsorloop georganiseerd in Wehl ten behoeve van stichting Kasulu.
 
AIDS
 
De AIDS pandemie heeft het probleem van straatkinderen en wezen zelfs vergroot en de gemeenschap nog verder beroofd van hun produktiekracht.
Na het verlies van beide of een van de ouders heeft dit kinderen zonder hulp achtergelaten. Het heeft gezorgd dat de meeste kinderen sterk afhankelijk zijn geworden van voogden en ‘extended’ families die ook arm zijn en die hun onderwijs, voeding en andere basale benodigdheden niet kunnen veroorloven.
De meeste families hebben een groot aantal van deze kinderen voor wie zij niet volledig kunnen zorgen, hen in een moeilijke positie achterlatend voor hun toekomst. Door de combinatie van armoede, AIDS en een gebrek aan gestructureerde families, blijft er geen ruimte over voor de kinderen voor ontwikkeling. Stichting Kasulu poogt een kans te geven aan allereerst de meest benadeelden, zoals wezen en straatkinderen. In het afgelopen jaar heeft uw bijdrage 10 kinderen die geen ouders hebben, van wie sommigen zelfs geen verblijfplaats hadden, geholpen. De gesponsorde kinderen gaan nu naar kostscholen, alwaar zij onderwijs, voedsel, onderdak en evt. benodigde medicijnen ontvangen.
 
Malaria en diarree
 
Wat is malaria? Het is een levensbedreigende parasitaire koortsende ziekte, overgebracht door muggen. Elke 30 seconden gaat er een kind in Afrika dood aan malaria. Veel kinderen die een ernstige malaria episode overleven kampen met leerstoornissen of zelfs hersenschade. West Tanzania, waar Kasulu is gelegen is een van de meest aangedane regio’s en malaria is hier endemisch. Kinderen in deze regio lijden vaak aan malaria tengevolge van gebrek aan goede sanitaire voorzieningen thuis, muskietennetten en omdat zij vaak ver weg leven van basale gezondheidszorg instellingen.
 
 
Weinig onderwijs heeft er ook toe bijgedragen dat gezinnen de eerste tekenen van malaria niet herkennen en (te) laat naar een ziekenhuis gaan.
Door regelmatig contact en follow up van de gesponsorde kinderen en gemeenschappen door ons netwerk in Tanzania worden ouders aangespoord hun kinderen niet alleen naar school maar ook naar ziekenhuizen en eerste hulpposten te sturen wanneer ze ziek worden.
 
Een andere ziekte die kinderen in west Tanzania vaak hebben is diarree.  Deze door gecontamineerd water of voedsel doorgegeven ziekte is tijdens het regenseizoen veel voorkomend daar waar door gebrek aan riolering overstroming van pitlatrines (put-toilet) veel van het gebruikte water en voedsel besmet.
 
Uw sponsoring heeft kinderen geholpen toegang te krijgen tot geneesmiddelen, basale sanitatie en voeding. Uw donaties hebben ons in staat gesteld families en dorpen te bezoeken.
 
De voedselprijzen stijgen
 
De wereldwijde stijging van voedselprijzen heeft ook Kasulu getroffen. Voor veel mensen die leven op het bestaansminimum, kan slecht weer verschil maken tussen genoeg te eten hebben en hongerlijden (te veel regen in dit seizoen en langer aanhoudende droogte in het vorige seizoen).
Kasulu doet het goed als het regenseizoen goede regens geeft. Kasulu heeft vruchtbare grond om een varieteit aan gewassen en groenten te kunnen laten groeien en normaal gesproken is de oogst goed, maar een gebrek aan conserveringsmogelijkheden dwingt de mensen om de gehele oogst binnen een jaar te consumeren. Deze tendens heeft er sterk toe bijgedragen dat de mensen in deze regio veel tijd kwijt zijn aan landbouw en kinderen moeten ook mee helpen. Het probleem is dat mensen voor de alledaagse benodigdheden zoals petroleum, olie, kleding, medicijnen en andere voedingsmiddelen naar de winkel moeten en dat de enige bron van inkomen de verkoop van de land-en tuinbouwprodukten is. In de afgelopen 10 jaar is de strijd voor voedesel ook heviger geworden door een massale toename in populatie in Kasulu  door een groot aantal vluchtelingen uit Rwanda, Burundi en Congo. Dit is de reden waarom de voedsel- en brandstofprijzen deze regio zo zwaar heeft getroffen.
 
Succesvolle sponsorloop te Wehl
 
Op 30 maart heeft stichting Kasulu een sponsorloop in Wehl (dichtbij Doetinchem) gehouden. De kinderen van Wehl van de Timpaan basisschool werden gesponsord om te rennen voor kinderen in Kasulu. Er waren vele activiteiten zoals een djembe-sessie, dansen, pottebakken en nog veel meer sporten. De sponsorloop werd georganiseerd door Werkgroep Wereldcontact Wehl. 
Er werden ook veel zaken tentoongesteld en artikelen werden te koop aangeboden. Ook verschillende soorten etenswaren
zoals Tanzaniaanse sambusa, bananenbrood,  cake, thee, chips, falafel en vele tropische drankjes. Lees meer in het Doetinchems vizier dd. 08-04 2008...
 
Levend standbeeld voor Kasulu. 
Schoolkinderen van het dorp werden uitgenodigd te  lopen voor een project in het buitenland. Een maand lang krijgen de
scholieren in de les informatie over de situatie in het ontwikkelingsland en daarna krijgen ze vijf euro te leen van de stichting. Opdracht is dit bedrag te vermeerderen voor het goede doel. ,,Het afgelopen jaar hadden we precies 4.000 euro opgehaald, ik teken voor eenzelfde bedrag”, aldus Schäffner. In een lokaal van de school kunnen kinderen Afrikaanse spelletjes doen en knutselen. Lekkere inheemse hapjes als wafeltjes met pittige saus en bananencake staan te wachten op mensen, die hun maag voelen knorren. Emma Egberts (11) wacht geduldig op wat komen gaat. Met haar vriendinnengroepje heeft ze al meer dan 150 euro opgehaald voor het goede doel. En ze hoefde er niets voor te doen: ,,Wij zijn levende standbeelden. Allemaal hebben we een andere kleur.” Emma vindt het een leuke klus, maar ze neemt wel elke keer een andere houding aan. ,,En soms moet ik lachen als de mensen naar me kijken.” Onder haar ogen zijn twee paarse tranen geschilderd. ,,Maar de kinderen in Tanzania zijn ook verdrietig, omdat ze geen water hebben.”   
Namens de kinderen in Tanzania, wil Stichting Kasulu graag Werkgroep WereldContact Wehl bedanken voor het organiseren en al het werk wat zij hebben verricht. Het zou niet zo’n geweldige dag zijn geweest, ware het niet dat de kinderen heel enthousiast renden ondanks de niet zulke goede weersomstandigheden.
We willen graag iedereen van klein tot groot betrokken bij het tot een succes maken van de sponsorloop bedanken.
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Kasulu
 
 
 
BUILDING THE FOUNDATION FOR A SECURE FUTURE
Stichting Kasulu KvK: 02086436. Rekeningnummer: 55.61.76.960
De stichting is officieel opgericht door middel van een notariele akte en als een goed-doel-instelling aangemerkt door de belastingdienst.
 
 
 
  unsubscribe