unable to view email? click here  
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief December 2008

 
Het is weer Kerst en het regenseizoen is begonnen in Kasulu!
 
Het is weer december; kersttijd in Kasulu, Tanzania. En dat is te merken. Omdat de meerderheid van de bevolking christen is, zie je dan allerlei bijeenkomsten in Kasulu waarin gezongen en gedanst wordt, en natuurlijk zijn er de gebruikelijke Kerstnachtdiensten.  Ook Nieuwjaar wordt uitbundig gevierd in Kasulu. 
 
Kerst en Nieuwjaar vallen in de regentijd die begint in november in dat deel van Tanzania. De regens zullen hopelijk tot eind april duren. Voor de boeren betekent dat veel werk op het land: het planten van de maïs, bonen, zoete aardappelen, het verzorgen van de bananenbomen, het suikerriet en allerlei soorten peulvruchten. Maar het is ook een periode waarin stilstaand water en het gebrek aan goede rioleringen zorgen voor veel muskieten. Naast een toename van malaria zien we dan ook veel meer gevallen van cholera en dysenterie. Dankzij uw bijdragen is Stichting Kasulu een noodfonds aan het creëren dat direct gebruikt kan worden als dit soort moeilijke omstandigheden zich voordoen tijdens het regenseizoen. Alle gesponsorde kinderen hebben toegang tot medische zorg en controles die dan extra belangrijk zijn. Stichting Kasulu is blij met al uw giften en hoopt dat op die manier meer kinderen, en dus niet alleen zij die nu een sponsor hebben, op die manier geholpen kunnen worden.
 
 
 
Stichting Kasulu wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2009! 
 
Uw bijdragen in 2008
 
Stichting Kasulu wil u hartelijk bedanken voor uw bijdragen het afgelopen jaar en hoopt dat udat in het komende jaar zult voortzetten. Dit jaar hebben we gezien dat een aantal jonge volwassenen hun opleiding hebben afgerond en begonnen zijn met hun werk als timmerman, kleermaker en ziekenverzorgende.
 
U maakt het mogelijk dat de Stichting Kasulu in 2009 verder kan gaan met het sponsoren van leerlingen en het verlenen van beurzen voor het beroepsonderwijs. 
We hopen weer lezingen, wedstrijden en informatiebijeenkomsten te kunnen houden en we hopen dat u zich zult blijven inzetten om dat allemaal mogelijk te maken. 
Mocht u het leuk vinden om onderwijs te helpen promoten, een Tanzaniaanse maaltijd te organiseren, mensen uit te nodigen voor een sponsorloop of een informatieavond, iets te doen met Afrikaanse dans en muziek, voorlichting op scholen te verzorgen of flyers uit te delen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
Kevin’s Run 
 
Op 26 october j.l. nam Kevin Haines, die deel uitmaakt van het stichtingsbestuur, deel aan de Bupa Great South Run in Portsmouth, Engeland. Zijn doel was om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen voor kinderen in Kasulu, Tanzania. De sportieve Kevin was in staat de 16 km te voltooien. De Stichting feliciteert hem met deze geweldige prestatie, die niet alleen een mooi bedrag opleverde ten behoeve van onderwijs en gezondheidszorg, maar ook veel publiciteit voor de stichting en de kinderen van Kasulu. We zijn blij met iedereen die Kevin heeft gesponsord en danken hen uit naam van de kinderen van Kasulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke van den Brink op bezoek in Kasulu
 
In december zal Joke van den Brink, die eveneens deel uitmaakt van het stichtingsbestuur, een bezoek brengen aan Kasulu. Ze gaat er met eigen ogen zien wat de Stichting daar allemaal doet en zal ook kennismaken met enkele kinderen en hun gezinsleden. Op die manier zal ze direct kunnen meemaken hoe het leven van een schoolkind in Tanzania er uitziet.
Ze zal met de kinderen praten over hun toekomstdromen en zien wat het sponsoren doet in levens van kinderen die anders geen kans zouden krijgen onderwijs te volgen en daarmee de voorbereiding op een verantwoordelijk leven. 
 
We wensen Joke een goede reis. Safari njema!
 
Beroepsopleiding voor 12 jonge mensen
 
Vanaf 14 december zullen 12 jongelui uit het Kasulu-district een beroepsopleiding gaan volgen in de Rukwa-provincie ten zuiden van Kasulu. De groep bestaat uit 8 meisjes en 4 jongens. Wat de meisjes betreft gaan er 6 zich bezighouden met kleermaken, dit is met inbegrip van een intensieve training en een stage. De 4 jongens doen een technische opleiding aan hetzelfde instituut. Twee hopen auto-monteur te worden, de anderen elektricien. Al deze jongelui hebben zowel de lagere als de middelbare school doorlopen. Deze eenjarige opleiding stelt deze jonge mensen in staat om direct een plaatsje op de arbeidsmarkt te veroveren. Twee andere meisjes, al door stichting Kasulu gesponsord, zijn aan een opleiding in basale landbouwtechnieken begonnen. Hun opleiding zal drie jaar duren.
Stichting Kasulu 
 
Stichting Kasulu is een non-profit organisatie die als doel heeft kinderen van arme gezinnen in Tanzania de kans te geven om naar school te gaan. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6 tot 20 jaar, uit Kasulu District, zoals wezen, straatkinderen of kinderen van arme families, die in potentie naar school zouden kunnen gaan. Dankzij uw donaties en sponsoren gaan nu 50 kinderen naar het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Wij hopen van harte dat er nog veel meer kinderen naar school kunnen en dat deze kinderen verder kunnen leren, zodat het volwassenen met kennis worden. Want alleen met kennis is het mogelijk om een toekomst op te bouwen, zich een volwaardig mens te voelen en uit de armoede te ontsnappen.
Stichting Kasulu gaat door met het opzetten van een fonds dat jonge volwassenen helpt die niet (door) konden leren omdat er geen geld voor was. Ze worden in staat gesteld om beroepsgerichte trainingen te volgen zodat hun toekomst er veel rooskleuriger uit komt te zien. 
 
Stichting Anna Poot (StAP) sponsort 15 leerlingverpleegkundigen 
 
Stichting Anna Poot in Den Haag heeft zich bereid verklaard 15 leerlingverpleegkundigen die in opleiding zijn binnen het Kabanga ziekenhuis te gaan sponseren. Het doel van deze actie is om het aantal gekwalificeerde, locaal opgeleide, medewerkers binnen het ziekenhuis te doen toenemen. 
 
De overeenkomst is dat deze leerlingen na het verkrijgen van hun diploma nog enige jaren in het Kabanga ziekenhuis zullen blijven werken. Dit zal er voor zorgdragen dat het ziekenhuis kan rekenen op een continue instroom van gekwalificeerd personeel. 
 
Het Kabanga ziekenhuis ervaart een tekort aan gekwalificeerd personeel door een tekort aan opleidingsmogelijkheden in de omgeving, een tekort aan locaal opgeleide jonge mensen en door een tekort aan financiën. Veel inwoners van Kasulu kunnen het benodigde schoolgeld nodig voor de verpleegkundigeopleiding voor hun kinderen niet betalen. Het schoolgeld is ongeveer € 500 per jaar. 
 
Sponsorloop Wehl 2009 
 
In maart 2008 organiseerde de Stichting Wereld Contact Groep Wehl samen met de Stichting Kasulu een sponsorloop op de lagere school van Wehl. Er waren nog tal van andere activiteiten zoals dansen, pottenbakken, schilderen en koken. Een aantal weken voor deze happening reisde een groep PABO-studenten naar Wehl om verschillende groepen les te geven over de cultuur, het leven en de kinderen van Afrika. 
 
De kinderen maakten mooie schilderijtjes en voerden een toneelstuk op dat ging over Afrikaanse kinderen. De Stichting Wereld Contact Groep Wehl had de plaatselijke pers uitgenodigd en een inzameling gehouden van spullen en etenswaren zodat die verkocht konden worden ten bate van Stichting Kasulu. 
 
Het komende jaar zal er in maart weer een sponsorloop zijn in Wehl. De datum en specifieke locaties zullen later bekend worden gemaakt. Als u zou willen deelnemen, neem dan contact op met ons, dan kunnen we gezamelijk vervoer naar Wehl organiseren. Het is natuurlijk ook mogelijk een kind te sponseren dat meeloopt. We hopen dat de dag weer net zo’n succes zal zijn als afgelopen jaar.
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Kasulu
 
 
 
BUILDING THE FOUNDATION FOR A SECURE FUTURE
Stichting Kasulu KvK: 02086436. Rekeningnummer: 55.61.76.960
De stichting is officieel opgericht door middel van een notariele akte en als een goed-doel-instelling aangemerkt door de belastingdienst.
 
 
 
  unsubscribe