unable to view email? click here  
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief Januari 2006

 
Thema: een jaar Stichting Kasulu
 
Voorwoord
 
Beste donateurs, sponsors en geïnteresseerden,
 
Sinds december bestaat Stichting Kasulu een jaar! Tijdens dit jaar hebben veel positieve ontwikkelingen rond onze stichting plaats gevonden. Wij zijn vooral bezig geweest met ons hoofddoel: het sponsoren van kinderen. Daarnaast zijn wij ook volop aan de slag geweest met verschillende activiteiten die onze stichting een sterker profiel moeten geven in de toekomst. Met deze nieuwsbrief, willen wij U informeren over het afgelopen eerste jaar van Stichting Kasulu. Wij beginnen met een gesprek met de oprichter van Stichting Kasulu, Paul Wabike.
 
Paul Wabike is het laatste half jaar voor zijn stage bij de Ahotokurom Rehab Centre in Ghana geweest. Rond de eerste verjaardag van Kasulu, hebben wij hem door middel van e-mail kunnen ‘interviewen’. 
How do you view the past year?
 
The year gone by had seen us move from a single person’s dream to an independent entity with 5 board members, a website, sponsors, friends and many documents produced and presentations conducted. The period also saw the growth in the number of children sponsored, my (personal) visit to Tanzania and a visit of Fr. John to the Netherlands. The year under review has been a milestone for our young organization as we realised goals of sharing dreams with the children, awareness campaigns through schools/other organizations visits and the production of folders.
 
What have been the highlights for you?
 
Our ‘information evening dinner’ was a hit for both the people who decided to sponsor and the contacts which evolved thereafter. Two have been most important: The ‘Dagblad van het Noorden’ and the Lions Club. The news of an important get-together has given credibility to our idea of helping kids.
In the field too there has been much going on. The registration of children in need is going well and there have been no major problems. The nuns who help Fr. John have all been outstanding, travelling ON FOOT to villages under the scorching sun of Kasulu without even asking for any pay. Sr. Adolphina, to
mention someone whom I personally met in July 2005, has been instrumental in collecting data from the field and making trips for follow-ups and visiting families when Fr. John was unable to do all this.
What has been the reaction in Tanzania to
Stichting Kasulu?
 
The Stichting met with a warm welcome from people I talked to when visiting Tanzania. Among others, the Catholic Bishop of Kigoma Diocese (where Kasulu is located) offered to give time to Fr. John to visit families of the children the Stichting sponsors. He also agreed to advise our foundation on matters
concerning education and welfare of the society. He, too, is convinced that education is the base for emancipation, especially for the young ones growing up in a ‘knowledge-ispower’ society.
 
And what is next……..?
 
For now I wish to express my gratitude to sponsors and donors who have stayed with us during the past year, and I kindly ask them all to be with us as we confidently enter the New Year. Remember that our ultimate aim is fighting poverty through education for the young ones. We will do this by building a foundation of upcoming responsible members of the Kasulu community who will hopefully secure the future for themselves and many more generations to come.

Paul with the family of one of the sponsored children in Tanzania, July 2005
 
Sponsoring
Sinds november zijn er elf kinderen op school in Tanzania die gesponsord worden door Stichting Kasulu. Vanaf januari komen er nog twee jonge volwassenen erbij – die worden allebei door de Lions Club voor een periode van drie jaar gesponsord. In deze periode kunnen zij hun school afmaken en met een opleiding beginnen – wat door omstandigheden anders niet mogelijk was geweest.
Dat zijn dus 13 mensen die anders geen kans zouden hebben op onderwijs. Stichting Kasulu heeft al heel snel door nauwe contacten in Tanzania wat kunnen bereiken. 
Wij moeten ongetwijfeld in 2006 streven naar het vinden van sponsors voor een groter aantal kinderen.
 
Maar wij willen ook zorgvuldig werken. 
Als een kind gesponsord is, willen wij ook weten dat de sponsoring in principe doorgaat voor zolang het betreffende kind dat nodig heeft.
Door middel van donaties willen wij zorgen dat Stichting Kasulu de mogelijkheid heeft om onvoorziene zaken te overbruggen. Daarvoor houden wij een relatief klein percentage van onze donatiegeld achter de hand. Als een van de gesponsorde kinderen medicijnen nodig heeft – dit gaat meestal om ziektes die vrij gemakkelijk te behandelen zijn door relatief goedkope medicijnen – kunnen wij dat betalen. Wij gaan vanuit dat een kind dat zwak of moe is vanwege ziekte moeilijk kan leren.
Ook hebben kinderen schoolkleding nodig om op school te mogen komen. In sommige instanties zorgt Stichting Kasulu voor het geld voor het schooluniform zodat dat geen belemmering vormt voor ‘t gesponsorde kind.
Twee van de kinderen die in 2005 door Stichting Kasulu gesponsord zijn.
 
Het onderwijsproject
Stichting Kasulu heeft naast het sponsoren van kinderen in Kasulu ook nog een ander doel voor ogen. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen in Nederland leren dat er landen zijn waar kinderen het niet zo gemakkelijk hebben als de Nederlandse kinderen. Om deze bewustwording bij kinderen te bewerkstelligen ontwikkelen wij een leskist waarin verschillende aspecten van het leven in Kasulu behandeld zullen worden. Er zal aandacht besteed worden aan het land Tanzania, cultuur en geografie, armoede, werkende kinderen en daarbij horend het gebrek aan scholing en tot slot de kinderen die door Stichting Kasulu wel naar school kunnen. Wij proberen de informatie op een speelse manier te brengen door de kinderen veel zelf te laten doen en te laten meepraten. Het uitgangspunt is om de kinderen te laten denken en praten over de situatie in Tanzania en dat wij ze daarbij aangrijpingspunten bieden door ze informatie of een opdracht te
geven.
Voor dit onderwijsproject hebben we subsidie gekregen van de Gemeente Hoogezand. We zullen dan ook beginnen met ons project op scholen in deze gemeente. We hebben al een aantal scholen die positief hebben gereageerd op ons project. 
We proberen om nog voor de zomervakantie de leskist af te hebben en dat de eerste scholen hiermee kunnen gaan werken. 
We hebben al een voorproefje gehad op de Anne Frank School in Meppel. We hebben daar voor drie grote groepen kinderen een stukje film laten zien. Daarna hebben we gepraat over Tanzania en over onze stichting.
De kinderen kwamen met vragen en we kregen een leuke interactie. Daarna hebben we
ze een Tanzaniaans liedje geleerd en de kinderen deden heel enthousiast mee. En dit enthousiasme werkt door op ons, zodat we met veel plezier bezig gaan met ons
onderwijsproject. Want we weten waar we het voor doen………..
 
Stichting Kasulu op de Anne Frank School te Meppel
 
 
 
 
And a big thank you to HYPE!
 
This group of students from hogeschool INHolland have set up a t-shirt company
called Hype! The non-profit organisation aims to make students aware of the limited educational opportunities in other parts of the world and to motivate them to donate money for educational programs. Hype! has decided to donate all its profits from this venture to Stichting Kasulu. According to spokesperson Karolin Saak: “through our open and provocative attitude, we have already achieved a high level of awareness and the first collection of shirts is almost sold out”. Hype!’s professional business plan won them
first prize of the start-up company fair, organised by hogeschool INHolland. 
You can find more information about Hype! through their website: www.hypewhat.com.

 

 
 
 
 
BUILDING THE FOUNDATION FOR A SECURE FUTURE
Stichting Kasulu KvK: 02086436. Rekeningnummer: 55.61.76.960
De stichting is officieel opgericht door middel van een notariele akte en als een goed-doel-instelling aangemerkt door de belastingdienst.
 
 
 
  unsubscribe